С. Китанчево се намира на 6 км североизточно от гр. Исперих, на главния път Разград-Силистра.
телефони:084738/333 -кмет; 084738/332 - специалист ГРАО; 084738/350 - директор ОУ "Хр. Ботев", 084738/222 - поща